A szamosújvári Téka Alapítvány 20 éve alakult. Küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és korszerűen megszervezze a város és a mezőségi régió közművelődési, oktatási és közösségi életét; hozzájáruljon Mezőség általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz. 20 éves munkánk elismeréseként többek között az EMKE, Ipolyi Arnold, Kisebbségekért Díj és a magyar Országgyűlés ezüst emlékérmével tüntették ki szervezetünket.

 

Intézményeink:

 

- Téka Szórvány Művelődési Központ,
- Mezőségi Téka Szórványkollégium
- Mezőségi Táborközpont - Feketelak
- Tájház és közösségi központ – Feketelak
- Közösségi ház -Szépkenyerűszentmárton
- Mezőségi Szórvány Iskolaközpont (épülőben)

 

Intézményeinkben három nagy program keretén belül több projektet, tevékenységet bonyolítunk le.

 

Az első, az hogy egy folyamatosan működő, korszerű Művelődési Központot tartsunk fenn. Ennek keretén belül minden évadban állandó tevékenységeket és nagyrendezvényeket, nemzetközi hírű fesztiválokat szervezünk. A Téka Ház egész nap nyitva van és a szakemberek által irányított tevékenységeken hetente 600-650 személy vesz részt. Kézműves foglalkozások; népzene-, néptánc-, és népdaloktatás; könyvtár és Internet klub; színjátszók és a néptáncegyüttesek próbái töltik ki a napokat. Ugyanakkor helyet, infrastruktúrát és szakmaiságot biztosítunk bármilyen közösségi rendezvénynek. Meghatározóak a felmenő rendszerű nagyrendezvények, mint (2012-ben) a XVII. Nemzetközi Néptáncfesztivál; XIII. Nyári honismereti és kézműves tábor; II. Keramikus és tűzzománc tábor; XVII. Feketelaki Kaláka tábor; XIV. Őszi Fesztivál; XVI. Mezőségi Fesztivál; VIII. Pörgettyű anyanyelvi vetélkedő; XII. Betlehemes találkozó. Időszakos vagy alkalmi rendezvényeink a különböző konferenciák, fórumok, kiállítások, könyvbemutatók, versenyek, szórakoztató rendezvények, közösségi és iskolai programok stb.

 

A második nagy programunkat – az oktatásit – 2000-ben indítottuk, amikor a Kallós Alapítvány partnereként csatlakoztunk a Mezőségi Szórványoktatási programhoz. Ez által összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítjuk a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. Az elmúlt 12 évben több mint 300 gyerek tanulhatott és tanul magyarul. Felépült két korszerű kollégium, ahol civilizált életkörülményeket és minőségi oktatást biztosítunk. A Téka Szórványkollégium 2012-ben 127 tanulóról gondoskodik, akik 27 településről érkeztek.
A szórványoktatási program hatékonysága csak úgy növelhető, ha a kollégiumok mellett létrejön egy önálló iskolaközpont is. A Mezőségi Szórványoktatási Központot a Téka Alapítvány Szamosújváron építi fel. Az építkezés 2010-ben kezdődött és jelenleg a falazásnál tartunk. 2009-2012 között a magyar kormány anyagi támogatást biztosított az építkezési munkálatokhoz és nemzeti intézményként kezelték a mezőségi szórványoktatási programot. 2009-2012 között Markó Béla szövetségi elnök, Kelemen Hunor ügyvezető elnök, majd szövetségi elnök, és Takács Csaba a Communitas Alapítvány elnöke infrastrukturális fejlesztésekben az RMDSZ közoktatási prioritásának tekintették azt, hogy ez az oktatási központ felépüljön. A tervezet célcsoportja 550 diák és óvodás. Fontos megemlíteni, hogy a Központ felépítése egyetlen, még működő mezőségi magyar iskola vagy osztály létét sem veszélyezteti! A magyar iskola létrehozásával befejezhetjük a nyugat/belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését.

 

Első két programunk eredményei által generált megvalósítás a Tóvidék Program. Célja az, hogy általa támogassuk a mezőségi Tóvidék szórványtelepüléseinek modernizációs törekvéseit. Segítséget nyújtunk abban, hogy ezekben a közösségekben jól felszerelt művelődési központok, tájházak létesüljenek, és a turisztikai vonzerő növelése mellett közösségregeneráló kezdeményezések induljanak el. Az is fontos, hogy a kollégiumi rendszerből kikerülő fiatalok számára egy „élhetőbb szülőfalut" biztosítsunk. 2005-ben indítottuk el, és azóta olyan megvalósításaink vannak, mint a Tóvidéki Közkincs Kerekasztal létrehozása; egy jól működő táborközpont és Faluház létesítése Feketelakon; közösségi ház kialakítása Szépkenyerűszentmártonban; a Tóvidék Közösségi Egyesület létrehozása; kézműves oktatás elindítása és műhelyek felszerelése 5 mezőségi településen; helyi könyvtárak, rendezvények anyagi támogatása; 6 közösségi központ technikai eszközökkel való felszerelése; állandó szakmai támogatás és tanácsadás stb.
Különálló projektként kezelhető a Mezőségi Fejlesztési Műhely, amit a Kallós Alapítvány és a budapesti CESCI szakmai partnerségével bonyolítunk le. A műhely céljai között megemlíthető a mezőségi civil háló kialakítása, a helyi értékekre alapozott gazdasági fejlesztés, a térségi turizmusfejlesztés és a helyi szereplők közreműködésével kialakuló fejlesztési hálózat.

 

Alapítványunk a következő évek prioritásaként a programjainkon belül elkezdett projektek, tevékenységek folytatását jelöli meg. Ezek közül a legfontosabb a mezőségi oktatási központ felépítésének folytatása és a szórványkollégium működéséhez szükséges források előteremtése.

BGA új page 001emmi emet cssa