SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2008

KÜLDETÉS

Alapítványunk küldetése az, hogy intézményes keretet biztosítson és korszerűen megszervezze városunk és régiónk közművelődési és oktatási életét. Támogatjuk a jó értelemben vett közösségi elkötelezettség kialakulását azért , hogy nemzeti közösségünk és értékeink fenntartásában és fejlesztésében felelősen cselekedhessünk.

VIZIÓ-JÖVŐKÉP

A civil és közösségi érdekérvényesítés lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználása városunkban és a környező régióban
Egy olyan közösség amely a civil szféra, a gazdasági élet és az állami intézmények hatékony együttműködésének élvezője.

 

1. ÁLTALÁNOS CÉLJAINK


• Szamosújvári és környékbeli ( Észak-nyugat Mezőségi) közművelődési , oktatási, ifjúságszervezési és közösségfejlesztési programok megszervezése, irányítása és lebonyolítása
• a civil önszerveződés korszerű eszközeit felhasználva megfelelni a folyamatosan változó társadalmi körülmények kihívásainak
• a közösségi felelősségtudat fejlesztése
• helyi kulturális értékek ápolása és fejlesztése
• Anyanyelvi oktatási lehetőségek biztosítása a mezőségi és szamosháti gyerekek számára
• Intézményileg biztosítani az anyanyelvi oktatás minőségét a szamosújvári közösség számára
• Szociálisan hátrányos helyzetben levők támogatása
• szakmai szervezés, tanácsadás és segítség közművelődési és oktatási téren a helyi közösség és civil intézmények számára
• egyéni és közösségi önértéktudat kialakítása, megerősítése és fejlesztése az etnikai és szellemi elszórványosodással szemben.

2. KONKRÉT CÉLJAINK

- A Téka Művelődési Központ állandó és időszakos programjainak megszervezése
- A Téka-Mezőségi Szórványkollégium működésének biztosítása
- A Feketelaki – Mezőségi táborközpont és tájház kialakítása és fenntartása
- A Téka –Néprajzi Múzeum fejlesztése
- A mezőségi szórvány iskolaközpont létrehozása

Intézményünk fokozatos fejlődése kitágította az anyagi és tartalmi kereteket és lehetőségeket Ennek következtében évente gyarapodtak rendezvényeink, nőtt a rájuk fordítható anyagi és szellemi alap. Ez nemcsak mennyiségi hanem minőségi növekedést is jelentett. Ennek a tendenciának az eredménye az , hogy az utóbbi években oktatási és szociális programokat indítottunk el.


3. A SZERVEZET STRUKTÚRÁJA

3.1 Intézményeink:

- Téka Szórvány Művelődési Központ,
- Mezőségi Téka Szórványkollégium
- Mezőségi Néprajzi Múzeum,
- Mezőségi Táborközpont -Feketelak
- Feketelaki Tájház
Mindezek az intézmények a saját tulajdonunkban lévő épületekben, telkeken működnek ( kb. 12 000 m2 alapterületen.)

3.2 Projektjeink:
- Mezőségi Szórvány Művelődési Központ ( Szamosújvár)
- Mezőségi Szórványkollégium ( Szamosújvár)
- Tóvidék Projekt ( Közkincs Kerekasztal, Táborközpont, Tájház, Tóvidék Egyesület, Wass Központ )
- Néprajzi Múzeum ( Szamosújvár- Feketelak)
- Pályázati Tanácsadó Iroda működtetése ( Szamosújvár)
- Állandó tanulás projekt (felnőtt-képzés, akkreditált át-és továbbképzések szervezése);
- e-Transsylvania pont;
- Digitalizáló műhely működtetése;
- Tóvidéki Diakóniai Hálózat (tervezett kiépítése a tóvidéki régióban);
- SZM30- TÉKA RÁDIÓ ( Erdély egyetlen internetes népzenei rádiója)
- Magyariskola projekt

3.3 Humán erőforrások:
- Munkakönyves alkalmazottak ( 10 személy)
- Önkéntesek ( alkalomtól függően 10-től akár 50-ig)
- Az alapítvány Operatív Csapatja


3.4 Partnereink:

Társult tagságunk van a következő szervezetekben:
- Magyarörmények Romániai Szövetsége
- MACISZESZ
- EMKE
- Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület
- Romániai Magyar Néptánc Egyesület

Kulturális és oktatási kapcsolataink vannak a következő intézményekkel:

- Ipolyi Arnold Népfőiskola – Újkígyós- programok, támogatás
- Nyitnikék Egyesület- Maroslele- Magyarország.- közös pályázatok
- Kriza János Néprajzi Társaság- Kolozsvár- programok
- Falk Art Fórum – Budapest
- Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület- Budapest- Magyarország-programok
- Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány – Kolozsvár- programok
- Nexus Alapítvány- Balánbánya programok
- Archívum Kulturális Alapítvány- Kolozsvár programok, közös pályázatok
- Kallós Zoltán Alapítvány - Kolozsvár programok, közös pályázatok, támogatás, szórványkollégiumok együttműködése
- Sárvíz Művészeti Alapiskola- Aba - Magyarország. Programok, Aba Napok,
- Alba Regia Néptáncegyüttes- táborszervezés
- Romániai Magyar Cserkészszövetség programok
- Hungarofest Rendezvényszervező KHT programok
- Kolozs megyei Népi Alkotások Háza programok
- 51.sz. Czetz János Cserkészcsapat- programok, közös rendezvények, táborszervezés
- Humán Reform Alapítvány- Székelyudvarhely - felnőttképzés

 

4. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 2007-BEN

• Feketelak –házvásárlás – tájház létrehozása céljából
• A Művelődési Központ felszerelésének korszerűsítése:
- a könyvállomány gyarapítása ( az „Ungvári Márton hagyaték” átvétele)
- új irodahelyiség kialakítása és felszerelése
- irodai infrastruktúra fejlesztése
- biztonságtechnika felszerelése
• Az új szórványkollégium infrastrukturális fejlesztése
- Bútorzat vásárlása és javítása
- Konyha felszerelésének fejlesztése ( új kiszolgálóablakok, korszerű szagelszívó, hűtőszekrény )
- Nyári javítások, meszelés, fertőtlenítés,
- A régi Mercedes kisbuszt eladtuk és közösen a Tóvidék Egyesülettel egy másikat vásároltunk
- Egy 18 személyes kisbusz vásárlása
• A feketelaki táborközpont fejlesztése:
- Konyha felépítése a régi ház mellett
- A ház renoválása, tatarozása

4. A TÉKA LAPÍTVÁNY PROJEKTJEI- PROGRAMJAI A 2008-AS ÉVBEN

Az alapítvány ingatlanjait és infrastruktúráját művelődési és oktatási központként meg közösségi térként használjuk. Ezen belül zajlanak le az állandó programok, itt található az iroda és innen kiindulva szervezzük meg az időszakos programokat , nagyrendezvényeket.. Az évi programot szeptember 15-től a következő év szeptember 15-ig tervezzük meg ( az évad az iskolai évhez igazodik).
A 2008-as év egyik figyelemreméltó eredménye az , hogy jelentősen nőtt a Központ tereinek a helyi közösség általi felhasználása. A magyar oktatási intézmények rendszeresen használják a termeket az infrastruktúrát különböző rendezvényekre, programokra, a városi magyar lakóság pedig mint több családi vagy közösségi eseményeket rendez meg itt.
Megj: lásd a 2008-as beszámoló II. részét: Projektek, programok szerkezete a 2008-as évben


4. JELENTŐS EREDMÉNYEK

- A Téka Alapítvány 2008-ban Nemzeti Jelentőségű Intézmény volt. Gémesi Ferenc a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára adta át az ezt tanúsító plakettet május végén. Ennek nyomán anyagi támogatást kaptunk a Miniszterelnöki Hivataltól a szórvány-kollégium fenntartására
- Kisebbségekért Díj - 2008 augusztus 20-án adták át a budapesti Nemzeti Táncszínházban A Kisebbségekért Díjat azok a külhoni magyarok vagy szervezetek kapták meg, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak a nemzeti identitás, a magyar kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
- Tagság a Szórvány Tanácsban. Alapítványunk elnöke Balázs-Bécsi Attila 2008 októberétől a Kárpát –medencei Szórvány Tanács tagja.
- A Mezőségi Szórvány Magyar Iskolaközpont érdekében sikeresen lobbyztunk mint a magyar kormánynál, mint az RMDSZ csúcsvezetőségénél. Ennek nyomán 2009-ben konkrét lépéseket tervezünk a munkálatok elkezdése érdekében.

A 2008-as évben sikeresen pályáztunk a következő támogató intézményeknél:
- Miniszterelnöki Hivatal –Magyarország
- Szülőföld Alap –Magyarország
- Communitas Alapítvány- Románia
- Szövetség a Szórványért –Románia
- Nemzeti Kulturális Alap –Magyarország
- Pro-Professione Alapítvány –Magyarország
- Oktatási és Kulturális Minisztérium –Magyarország
- ANSIT- Románia
- Eurotrans Alapítvány- Románia
- E-Transsylvania Egyesület –Románia
- Kolozs Megyei Tanács
- Kanadai Magyar Alap
Mást támogatók: a kollégium fenntartó tagjai; a szamosújvári AGROPAN cég; a 2% -os támogatást átutalók; adományozó magánszemélyek; a bentlakók keresztszülei.

5. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA

Minden közművelődési évad elején kommunikációs tervet dolgozunk ki amelyben meghatározzuk a következőket: a kommunikáció tartalma ,a kommunikációt végző személy vagy csoport ,a kommunikáció időpontja ,a kommunikáció módja , eszközei,a kommunikáció célja és természetesen a szükséges források.
A komm. tevékenység célja:
- a célcsoport és a nyilvánosság informálása a Téka Központ projektjeiről, programjairól
- támogatások szerzése a programok sikeres és minél szakszerűbb lebonyolítása érdekében
- a közvélemény alakítása
- belső; pozitív megerősítés
A tervezett projektek és programok célközösségét a következő csatornákon tájékoztatjuk:
- Intézményünk weblapja: www.teka.ro ; levelezési lista
- a Központ PR anyagai, szórólapjai
- a média rendszeresen előre közli programjainkat- közérdekű közleményként
- a programokat plakátokon, helyi kábeltévén, iskolákban , egyházakban hirdetjük
- a nagyobb programokat médiapartnerek támogatásával bonyolítjuk le

Kommunikációs elemek:
- az intézmény lógója
- az intézmény tájékoztató szórólapja
- honlap: www.teka.ro
- levelezési lista

Köszönjük minden munkatársnak , támogatónak azt, hogy sikeresen befejeztük a 2008-as évet !!!


SZAMOSÚJVÁR : 2009-01-07

BALÁZS-BÉCSI ATTILA
ELNÖK
 

PDF letöltése