A Téka –Mezőségi Szórványkollégiumban élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása érdekében intézményünk is elindítja a már ismert keresztszülő programot. logo

Várjuk azoknak a személyeknek a jelentkezését, kiknek anyagi helyzete lehetõvé teszi azt, hogy folyamatosan biztosítani tudják egy általuk kiválasztott mezőségi gyerek anyanyelven való tanulásának költségeit.


BGA új page 001emmi emet cssa