MEZŐSÉGI TÉKA SZÓRVÁNYKOLLÉGIUM

 

A Téka Alapítványt 1993-ban alapítottuk Szamosújváron. A szervezet fontosabb mérföldkövei: 1990-93 között – az intézményesedéshez szükséges humán erőforrások kiépítése; 1993 - az alapítás éve; 1995 - a Téka Művelődési Központ létrehozása; 2000 – szórványkollégium létrehozása; 2005 – a Tóvidék Program elindítása; 2006 – a „Magyariskola Mezőségen" projekt elindítása.

A Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a Mezőségi Szórványoktatási Programhoz, amely összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A program keretén belül szervezetünk egy kollégium létrehozását, működtetését és a mezőségi szórványoktatási központ felépítését vállalta.

Céljaink

- Azonosítani azokat a tanulókat, akik számára lakóhelyükön nem biztosítható az anyanyelvi oktatás, (Mezőség és Szamoshát településein)
- Azonosítani azokat a családokat, amelyek nehéz szociális helyzetük miatt nem vállalhatják gyerekeik oktatását
- A bentlakásokban élő gyerekek, fiatalok számára biztosítani az anyanyelvi oktatást a szamosújvári állami iskolák magyar nyelvű oktatási vonalain
- Civilizált és korszerű életkörülmények és tanulási lehetőségek biztosítása a bentlakó tanulók számára

Célcsoport

Az intézmény által támogatott célcsoport nagyobbrészt szociálisan és etnikailag hátrányos helyzetben élő 5-12 osztályos tanulókból áll.

A Téka kollégiumban tanulnak tovább:

- A válaszúti Kallós kollégiumban negyedik osztályt végzett tanulók
- A környező településeken – ahol működik 1-4 osztály - végzett negyedik osztályos kisdiákok
- A környező településeket – ahol működik 1-8 osztály - végzett nyolcadikos diákok

A kollégium diákjai a szamosújvári 2. számú általános iskolában , majd akik érettségizni szeretnének a helyi Petru Maior és Ana Ipatescu Líceumok magyar osztályaiban tanulnak ( addig, amíg felépül az önálló magyar iskola). Akik a szakoktatást választják azok nyolcadik osztály után visszamennek a válaszúti kollégiumba.

A 2014-15 tanévben 117 diákról gondoskodunk.

A kollégisták számára a következőket biztosítjuk:

- kollégiumi szállás és ellátás (napi 5 étkezés)
- anyanyelvi oktatás a helyi iskolák magyar osztályaiban
- oktatási felkészítő és felzárkóztató tevékenységek ( szilencium képzett pedagógusok felügyelete mellett 16-19 óra között, kiegészítő szilencium 20-21 óra között , pszicho pedagógus hetente 4 óra , pszichológus hetente 4 óra, nappali pedagógusi felügyelet 12-19 óra között, esti és éjszakai felügyelet 19-08 óra között, egészségügyi ellátás)
- tanszerek, tisztálkodási eszközök, ruhanemű beszerzése
- iskolán kívüli tevékenységek szervezése: a Diáktanács működése, néptánc- , népdal- , népzeneoktatás, kézműves foglalkozások (agyagozás, kerámia, tűzzománc, gyöngyfűzés, rajztechnika stb.) , irodalmi kör, Biblia óra, multimédia kör,társastánc, közösségfejlesztő programok, kollégiumi újság – Kukucska - kiadása
- kulturális szerepvállalás: 1848 megünneplése, előadások bemutatása a szülőfalvakban, a bábos kör előadásai, nyári kézműves tábor, nyári honismereti tábor, jeles napok megünneplése – advent, farsang, karácsony, a néptáncegyüttes és a népdalkör fellépései, nyári jutalomtáborok)
- Szabadidős programok: napi kimenő, születésnapok megünneplése, kirándulások, színházlátogatás, sportolás stb.
- heti gyakorisággal haza- és visszaszállítás vagy az utazási költségek fedezése

A szórványkollégium fenntartása

- Intézményünk a kevés teljesen civil hátterű erdélyi kollégiumok közé tartozik ezért nehezebb helyzetben van más bentlakásoknál, melyek egyházak, oktatási intézmények, önkormányzatok mögött működnek. A szórványprogramot a román állam nem támogatja, fenntartása kizárólag pályázatok és támogatók által lehetséges.

- Minden lehetőséget felkutatunk saját források biztosítására - általában 2 hónap költségeit tudjuk így fedezni. Ezek bizonytalan források – alkalmi támogatások, szponzorálások, saját terek, konyha bérbeadása stb.

- 2014-ben a kollégium fenntartása kb. 45 millió forintba kerül ( az egy tanulóra eső havi költség 40 000 Ft. körül van).

- Támogatások 2014-ben: a Nemzeti Jelentőségű Intézmények keretén belül a magyar állam 20 millió Ft. támogatást biztosított. Sajnos más pályázati lehetőség ebben az évben eddig nem volt.

A mezőségi szórványoktatási programnak jelentős társadalmi haszna van mivel meghatározó módon hozzájárul a régió szórványmagyar lakóságának önazonosság és önértéktudatának megerősítéséhez, fejlesztéséhez Minőségi anyanyelvi oktatást tudunk biztosítani az innen származó gyerekeknek, és ezzel fokozatosan leépítjük azt a hátrányt, amivel a tömbmagyar vidékről vagy városból származó társaikkal szemben indulnak . A bentlakók számára egy második otthont jelentünk, így nem csak oktatási körülményeket biztosítunk, hanem fokozottan odafigyelünk értékközpontú nevelésükre ( műveltség, ízlés, honismeret, nemzettudat stb.) Ezt az otthoni közösségekben kamatoztathatják.

Téka Szórványkollégium – Szamosujvar - www.teka.ro
Facebook: http://facebook.com/people/Teka-Alapitvany/100001103449934

BGA új page 001emmi emet cssa