MEZŐSÉGI MAGYARISKOLA ÉPÍTÉSE

Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza.
Ezt a mulasztást igyekszenek pótolni az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány több mint 20 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek az intézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő szórvány iskolaközpont. A projektet arra a szakmai konszenzusra építjük, hogy a szórványoktatás egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha sokkal erősebb iskolákat, magasabb minőségű oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központot 2010-től építi Szamosújváron a Téka Alapítvány. Az oktatási intézmény tervezett célcsoportja 450 óvodás és tanuló. Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését úgy, hogy egyetlen magyar osztály vagy iskola sem szűnik meg a régióban.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság, alapos helyszíni tapasztalatának és a nemzetstratégiai prioritásokat figyelembe vevő döntéseinek következtében, 2010-től Nemzeti Jelentőségű Intézményként kezeli a mezőségi szórványoktatási programot, és a mezőségi iskolaközpont felépítésére lehetőségeik és forrásaik határáig eljutva, eddig 229 millió Ft. támogatást biztosított.

A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 (kb. 100 millió Ft. értékű) belvárosi telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk.

Az oktatási központ összesen 4 épületrészből fog állni. Ebből 2 részen kezdtük el a munkálatokat. Ahhoz , hogy létrehozzuk, akkreditáljuk, és részlegesen működtessük az oktatási intézményt még 400 millió forint támogatásra van szükségünk. A román kormány a szórványoktatásba való beruházást nem támogatja, viszont az új oktatási intézmény létrehozása után az iskolát a helyi önkormányzat, vagyis a román állam fogja fenntartani. Tehát a működtetés nem a magyar állam költségvetését fogja terhelni!

Az eddigi támogatás nagysága és ritmusa a beruházás befejezését több egy évtizedre kitolja. Ez idő alatt a befektetés nem hoz semmilyen hasznot a mezőségi szórványközösségnek, és a befektető magyar állam számára sincsen eredménye.

A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés. Erdély történelmi régiói közül csak Mezőség nem rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődne. Befejezése időszerű, mivel a szórványban élő magyarság számára minden, önálló intézmények nélkül eltelt év visszafordíthatatlan veszteségeket okoz. Olyan negatív folyamatok erősödhetnek meg, melyek eredményeként a projekt kezdeti céljai elveszíthetik létjogosultságukat.

BGA új page 001emmi emet cssa