Balázs-Bécsi Attila 

elnök 

Téka Alapítvány  

Tisztelt Elnök Úr!  

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Úr nevében köszönöm meghívásukat iskolaközpontjuk alapkőletételére. Sajnos egy korábban egyeztetett hivatalos program miatt nem tud részt venni ünnepségükön.  

Semjén Úr nevében is gratulálok kezdeményezésükhöz, sok erőt kívánok, Isten segítse Önöket minden lépésükben, amit a mezőségi szórványoktatásért végeznek.  

Miniszterelnök-helyettes Úr nevében is tisztelettel köszöntöm:  

Kókai Már 

titkárságvezető 


-------------------------------------------------------------------

Tisztelt Balázs-Bécsi Attila! 

Köszönettel vettük meghívását a Téka Alapítvány „ Kemény Zsigmond” Mezőségi Szórvány Iskolaközpont ünnepélyes alapkőletételére. Sajnálatos módon Államtitkár Asszony egyéb fontos hivatali teendőire tekintettel nem tud részt venni a programon, mindazonáltal felkérte a Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetőjét Gyetvai Árpád urat, hogy képviselje a rendezvényen.  

Üdvözlettel:  

Fülöpné Tóth Kinga 

NEFMI 

Oktatásért Felelős Államtitkárság  

Határon Túli Magyarok Titkársága

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tisztelt Balázs-Bécsi Attila úr!

Köszönöm levelét és megtiszteltetés, hogy "Kemény Zsigmond Mezőségi Iskolaközpont" nevet választották.
Természetesen beleegyezem és meggyőződésem, hogy közeli családom is örömmel és beleegyezéssel fogadja kezdeményezésüket.

Sok sikert terveik megvalósításukhoz.
Reménykedve a hosszútávú együttműködésben.

Tisztelettel Kemény Endre

Erdélyi Helikon - Marosvécsi Kemény Alapítvány.

E levelet elküldöm családtagjaim részére is.


 Tisztelt Kemény Endre !

A szamosújvári Téka Alapítvány részéről keresem Önt.

Alapítványunk 10 éve dolgozik a mezőségi szórványoktatás
fejlesztéséért. Kollégiumunkban 100 mezőségi gyerek számára
biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy anyanyelvükön tanulhassanak.

Ebben az évben egy jelentős fejlesztésbe foghatunk. Szeptember 1-én
elkezdtük a Mezőségi Szórvány Iskolaközpont felépítését. A projektről
részletesen olvashat a csatolmányban.


Azzal a kéréssel fordulunk önhöz, hogy a Kemény család beleegyezését
kérjük arra , hogy az új iskolaközpont Kemény Zsigmond írónk nevét
viselhesse. Tehát " Kemény Zsigmond Mezőségi Iskolaközpont".

Megtisztelő válaszát várva üdvözlettel:
Balázs-Bécsi Attila
Téka Alapítvány
elnök_ 

-------------------------------------------------------------------------------------

Téka Alapítvány

Balázs Bécsi Attila elnök úr szíves figyelmébe

Tisztelt elnök úr!

Köszönettel megkaptam a Mezőségi szórvány iskolaközpont alapkőletételére szóló meghívót. Sajnos egy külföldi utam miatt nem lesz lehetőségem személyesen jelen lenni és gratulálni a mezőségi szórványintézmények bővítésének újabb szakaszához, de kérem fogadja őszinte jókívánságaimat.

Amint a dévai-vajdahunyadi találkozón is beszéltünk róla a szórványépítkezés a legnagyobb közösségi vállalkozások közé tartozik, nagyon sok időt és erőforrást igényel, a következetes munka azonban hosszútávon mutatja meg eredményeit. A Téka Alapítványnak Szamosújváron, a Mezőségen kifejtett munkája helyi magyar közösségeinket erősíti, itthon és külföldön vív ki elismerést. Úgy érzem érdemes kapcsolatunkat, intézményeink kapcsolatát erősíteni, hiszen a szórványban dolgozók értékelik a leginkább a hasonló körülmények között dolgozó kollégák erőfeszítéseit.

A dévai Téglás Gábor Iskolacsoport egy küldöttsége, Kocsis Attila igazgató úr vezetésével szívesen venne részt az ünnepélyes rendezvényen. Látogatásuk ugyanakkor lehetőséget adna arra, hogy a szakemberek közötti párbeszéd folytatódjon és intézményeink közötti kapcsolatok erősödjenek. A jövő egyre inkább a közösségi, térségi együttműködéseké, merem remélni, hogy ennek okán a Mezőségi és a Hunyad megyei magyarság szakembereinek, intézményeinek összefogása új lehetőségeket nyit számunkra.

Kiváló tisztelettel,

Winkler Gyula

európai parlamenti képviselő

az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnök

--------------------------------------------------------------

Kedves Tékások! Kedves Attila!

Nagyon szerettem volna jelen lenni az alapkő letételen, már csak azért

is, mert ti is többször jártatok nálunk, én pedig legalább 12 éve nem

jártam Szamosújváron.

Azonban - nagy örömünkre - éppen ezen a napon avatjuk Kostelekben a

tánccsűrt, osztálytermet, vendégszobákat amit sikerült végre valahára

elkészíteni, megépíteni, így aztán nem tudok/unk jelen lenni az eseményen.

Kívánom, hogy a szép ünnepséget semmi se zavarja meg, kívánom, hogy

minél hamarabb megépülhessen az iskola. A magam részéről minden

lehetséges fórumon támogatni, népszerűsíteni fogom az ügyet. Isten adjon

az egész Tékás csapatnak jó egészséget, erőt, kitartást ehhez a hatalmas

munkához.

Köszönettel,

Attila

---------------------------------------------------------------

Kedves Tékások!

Köszönöm, hogy meghívtatok erre az előremutató programra. Örülök, hogy - bár jelenleg nincsenek közös ügyeink - nem felejtettetek el.Me

Mentem volna nagyon is, hiszen az öröm megosztva nagyobb, meg amúgy is régen nem találkoztunk, de sajnos ebben az időszakban éppen külföldön vagyok.Ezú

Ezúton gratulálok tehát újabb nagyszerű tettetekhez, s kívánom, hogy ezt a célt is sikerüljön elérni Nektek. Ha segítségetekre lehetek valamiben, hívjatok! Sz S
Szeretettel és barátsággalRo

Romhányi AndrásMa

Magyar Kollégium

----------------------------------------------------------------

T. Elnök Úr! 

Hivatkozva Elekes Botond úr részére írott szíves meghívólevelére tájékoztatom, hogy Kabinetfőnök úr hivatali elfoglaltsága miatt sajnos nem tud részt venni a Kemény Zsigmond Mezőségi Szórvány Iskolaközpont ünnepélyes alapkőletételén.  

Reméljük, hogy az intézmény mihamarabb felépül, és beteljesíti a hozzáfűzött reményeket. 

Fáradtságos munkájukhoz sok sikert kívánunk.  

Üdvözlettel:  

Császár Éva c. főmunkatárs 

NEFMI Kulturális Államtitkári Kabinetiroda

----------------------------------------------------------------------

Csáki Rozália

Civitas

 

Kedves Attila!

Mindenekelőtt GRATULÁLNI szeretnék! Óriási és igen nemes feladat az, amin dolgoztok, aminek a konkrét felépítésébe eme ünnep révén belekezdetek. Szívemből kívánom, hogy a megálmodott terveitek mielőbb valósággá váljanak és boldog gyermekektől, pedagógusoktól legyenek hangosak majd a folyosók.
Én sajnos most eme nemes ünneplésen nem tudok veletek lenni. De nagyon köszönöm, hogy rám is gondoltatok, hogy velem is megosztottátok eme örömünnepre való felhívást.
Legyen szép ünnepetek és a jó isten rendeljen mellétek minél több jóakaratú és segítőkész embert!

Isten áldjon!

Rozi 

-----------------------------------------------------------------------------

Kedves Attila!

Most éppen Ausztráliában tartok előadsásokat és egy kicsit kódorgom az

országban (vagy kontinensen) is. Novemberben otthon leszek.

Most, hogy Internethez jutottam, örömmel olvasom új kezdeményezésedet,

sok sikert kívánok hozzá.

Üdv: Győző

---------------------------------------------------------------------------

Téka Alapítvány

A decemberi hónap folyamán vásároltam téglajegyet 100 ron értekbe azzal a reménnyel hogy lesz Magyar föltámadás ha ilyen dolgokat támogatunk és újabb  Magyar iskolák épülnek .

Üdvözlettel :Dombi Tibor

Sepsiszentgyörgy

Reményik Sándor: Ha egyszer nenem lesz többé iskolánk

Ha egyszer nem lesz többé iskolánk,

Nem lesz üvegház gyönge palántáknak,

Ha nem lesz tanterem,

Hol a tanító nyíló ajakán

Az ige-virág magyarul terem,

Ha nem lesz többé szentesített mód

Oktatni gyermekünk az ősi szóra,

Ha minden jussunkból kivettetünk

Egy Iskola lesz egész életünk

S mindenki mindenkinek tanítója.

Bölcsek leszünk, szentek leszünk

Hogy gyermekeink lelkéhez közel

Mindíg közel legyünk.

Nem leszünk semmi más:

Hitben, hűségben, tisztaságban

Egymásnak folytonos példaadás.

És esküszünk

Mindenre, ami szent nekünk:

így, iskolátlanul

Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,

Hogy mind az idők végezetéig

Megemlegettetünk.

----------------------------------------------------------------

Kedves Attila !

Nagy elismeréssel és együttérzéssel követjük hatalmas

vállalkozásotokat, a Mezőségi Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ

létrehozását. Isten adjon erőt, egészséget és kitartást, hogy

sikerüljön e nagyszerű tervetek.

Nem kell neked külön magyaráznom, hogy minden alapítvány anyagi

gondokkal küszködik, ennek ellenére mi is szeretnénk hozzájárulni a

terv megvalósításához egy nagyon szerény kis összeggel 500 lejjel (5

db. ezüst téglajegy). Tudom, hogy ez csak szimbolikus összeg, de ezzel

is szeretnénk aláhúzni, mennyire szorítunk nektek.

A konkrét módozat az lenne, hogy juttassuk el a pénzt a

bankszámlátokra (amit a honlapotokról levettünk), majd, ha megérkezett

a pénz, kérnénk egy nyugtát az adományról.

Címünk : Fundatia Cultural Stiintifica Gaudeamus, 545400-S