„MAGYARISKOLA MEZŐSÉGEN”

MEZŐSÉGI SZÓRVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT FELÉPÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSE SZAMOSÚJVÁRON

 

„..Az iskoláink, oktató, nevelő intézményeink, ha nem nyerhetnek önállóságot , kérdem én akkor, hogy hogyan nevelhetnek valami olyanra fiatalokat, ami nekik sincs. Hogyan mondhatnánk gyermekeinknek, hogy fiam állj meg önállóan a lábadon, ha mi, a nevelők nem kapjuk meg ezt a bizalmat az államtól? ..”

Böjte Csaba , ferences atya

 

CSELEKVÉSI TERV

A 10 éve működő szamosújvári és válaszúti szórványkollégiumok csak akkor tudják betölteni szerepüket ha létrejön mellettük egy szórvány iskolaközpont. A helyi kezdeményezésekből induló tervezet belső logikája követeli, hogy továbblépjünk, és kiteljesítsük a mezőségi szórványprogramot azzal, hogy felépítjük majd létrehozzuk a Mezőségi Magyar Oktatási Központot Szamosújváron.  Ezzel befejezhetjük az észak-nyugat mezőségi és szamosháti   szórványoktatás stratégiai fejlesztését.

A szórványprogram csak akkor igazán eredményes ,

ha a központban levő oktatási intézmények nem vegyes tannyelvűek. A tagozatokon tanuló diákoknak nem csupán számuk csökken, hanem lelki struktúrájukban is visszafejlődés tapasztalható, kisebbségi gátlások alakulnak ki bennük és elveszítik identitástudatukat. Másrészt ott vannak a nyelvi hátrányok, a kevertnyelvűség , az hogy nincs önálló adminisztráció , a támogatások megvonása mint a helyi, mint a külföldi alapokból stb.

 I. INDOKLÁS

-          Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványkérdés megoldásának egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése

-          Szamosújvár az észak-nyugat mezőségi és szamosháti szórványmagyarság legnagyobb központjának tekinthető. A szamosújvári és válaszúti mezőségi szórványkollégiumok jelenleg 30 településről származó 200 tanuló számára biztosítják az anyanyelven való tanulás lehetőségét.

-          A szamosújvári és válaszúti szórványkollégiumok diákjai , a környékbeli és a helyi magyar közösség részére szükséges egy korszerű oktatási intézményt felépíteni, ellenkező esetben jelentkezhet -és jelentkezik a modern és jól felszerelt román iskolák elszívó hatása Közismert , hogy manapság nem elég csak az anyanyelvi oktatást biztosítani; – korszerű, jól felszerelt és igényes oktatói gárdával rendelkező oktatási intézményeket kell létrehozni.

-          A minőség biztosítása más megközelítésben is fontos mert projektünk figyelembe veszi a térség modernizációs igényeit és lehetőségeit. Kolozsvár és a Kis-Szamos völgye jelentős gazdasági fejlődés előtt áll. Érdekünk, hogy a szórványból is jó szakembereket neveljünk ki akik a munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni.

-          Könnyebben megoldható a teljesen civil hátterű szamosújvári és válaszúti kollégiumok fenntartása és állami finanszírozása ha létezik egy állami oktatási intézmény amely háttérintézményeinek fogadja el a fenti kollégiumokat  

-          A mezőségi iskolaközpontnak a létrehozása csak egy teljesen új épület felépítése és egy új oktatási intézmény alapítása által lehetséges, ugyanis Szamosújváron nincs külön magyar iskola. Egy új épületben helyet kapó intézményben össze tudnánk vonni a városban már öt épületben és három intézményben ( 2-es számú általános iskola , Petru Maior Elméleti Líceum, Szamosújvári Szaklíceum ) . 

-          végül , de nem utolsó sorban ez a tájegység, Mezőség, rengeteg ( történelmi, néprajzi, irodalmi, művészeti stb. ) értéket adott a magyar kultúrának. Megérdemel egy reprezentatív, igényes oktatási intézményt, olyat amely magába sűrítheti e térség szellemi energiáit míg kifele igényességet, tudást és megtartó erőt sugároz. 

 II. CÉLCSOPORT

A tervezett oktatási központ által kiszolgált régió és célcsoport:

-          közoktatásilag lefedett terület: Szamosújvár, Kis-Szamosmente, Észak-mezőség , Belső-mezőség , Szamos- menti dombság ( 3 000 km2 ; a települések száma meghaladja a 30-at).

-          célcsoport nagysága : kb. 700 gyerek, fiatal ( bölcsőde, óvoda és iskola)

 

Az intézménybe szamosújvári tanulók, bentlakók és a környező szórványfalvakból ingázók fognak járni a következő rendszer szerint:

 

-          Bölcsődében, óvodában és az I-IV osztályokba csak szamosújvári gyerekek fognak járni

-          Ötödik osztálytól csatlakoznak a válaszúti kollégiumban végzett negyedik osztályosok és a környező falvakban végzett negyedikesek ( Visa, Bonchida, Mezőkeszü, Ördöngösfüzes, Kékes és távlatilag Magyarpalatka). Létszámuk egy teljes osztályt tesz ki évente.

-          Nyolcadik osztálytól Szamosújvárra jönnek azok a tanulók is akik a környező településeken el tudják végezni általános iskolai tanulmányaikat: Szék, Búza, Bálványosváralja, Magyardécse, Várkudu, Sármás ( eddigi tapasztalatok alapján).

 

A program célcsoportjának léte és távlati alakulása statisztikailag pozitív tendenciákat mutat:

-          Felméréseink alapján az iskola vonzásköréhez tartozó mezőségi településeken a demográfiai változások enyhén pozitív tendenciákat kezdenek mutatni

-          A Téka Szórványkollégium 92 férőhelye már most nem elegendő, ugyanis a 2010-2011-es tanévben 107 tanulóról gondoskodunk ( pótágyak beszerzésével)

-          A válaszúti szórványkollégiumban jelenleg 93 tanuló van. Ők a negyedik osztályt elvégezve kerülnek a szamosújvári iskolába

-          A közelebb eső településekről származó gyerekeket iskolabuszokkal kell majd szállítani

-          a romániai oktatási rendszer árszervezése miatt más mezőségi településeken is veszélybe kerülhet a magyar oktatás. Egy iskolaközpont megoldást jelent számukra is , még akkor is ha iskolabuszokat fogunk használni.

III. A SZÓRVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT STRUKTÚRÁJA

III. 1. Oktatási struktúra

Az új épületben összevonjuk a város területén most már négy intézményben ( 2-es számú általános iskola , Petru Maior Elméleti Líceum, Ana Ipatescu Elméleti Líceum , a Szamosújvári Szakiskola ) és hat épületben működő magyar csoportokat , osztályokat .

Az új iskola a következő osztálylétszámmal működne:

-                Bölcsőde – 1 csoport  

-                Óvoda – 5 csoport-

-                alsó tagozat ( I-VIII osztály) – 12 osztály

-                felső tagozat ( IX-XII osztályok ) – 8 osztály

-                szaklíceumi osztályok – 4 osztály

III. 2. Építészeti struktúra

  • Az iskolaközpont az oktatási igényeknek megfelelően a következő tereket tartalmazza ( F+ 2+ 1 szintes tervezett tömegben):

-                bölcsőde – 4 tér - külön épületszárnyban elhelyezve

-                óvoda – 5 foglalkozási terem, öltöző, mellékhelyiségek – külön épületszárnyban elhelyezve

-                I-IV osztályok – 4 osztályterem a földszinten elhelyezve

-                V-VIII osztályok – 8 osztályterem a földszinten és az első emeleten

-                szakiskolai osztályok – 4 osztályterem az első emeleten

-                IX-XII osztályok – 8 osztályterem a második emeleten

-                tanári – szintenként 1; Igazgatóság, könyvelőség, titkárság – 1/1- földszint , első szint ;aula – 1 – első szint

-                kiegészítő terek: mellékhelyiségek, folyosók, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, zsibongók, büfé, t kapusszoba, raktár, fűtőház,

-                laboratóriumok a manzárdrészben

-                tanári lakások a manzárdrészben

-                bentlakás és étkezde a Téka Kollégiumban ( 500 m távolságra a tervezett iskolaépülettől)

-                a sportpályát külön program keretén belül tervezzük felépíteni a román állam támogatásával

 IV. KIVITELEZÉSI MÓDSZEREK ÉS FORRÁSOK

A kivitelezés a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont modelljét követné:

-          Az építkezés finanszírozása román és magyar állami és alapítványi forrásokból

-          Az épület tulajdonjoga a szamosújvári Téka Alapítványé (román kormánytámogatás esetén a támogatás arányában a román államé)

-          Az építkezés befejezése előtt tanügy-minisztériumi engedély megszerzése egy új oktatási intézmény létrehozására

-          A Téka Alapítvány bérleti szerződéssel ( contract de comodat) átadja az épületet az új oktatási intézménynek ( a helyi önkormányzat fenntartásába)

V. ÜTEMTERV ÉS VÁZLATOS KÖLTSÉGTERV

Az intézmény létrehozásának ütemterve forrásfüggő.

Ha sikerül azonosítani és megszerezni a szükséges és elégséges forrásokat akkor rövidebb idő alatt is megépíthető az épület mint   a Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok által meghatározott időszak   ( 2010-2014).

Ha az említett időszakot tekintjük a maximális kivitelezési időszaknak akkor a következő ütemtervet használhatjuk:

-          2009 – 2010 - tervek elkészítése, építkezési engedélyek beszerzése.

-          2010 - 2014 - építkezés

-          2013 őszén - el kell kezdeni az intézményalapítást 

-          2014 őszén - az új oktatási intézmény használatba adása

Az építkezési időszak teljes költségvetése, előzetes számítások alapján:

3 000 000 EURÓ vagyis

12  630 000   RON

859 183 670 HUF

Ez a költség a kivitelező cégekkel történő versenytárgyalások után módosulhat. A jelenleg dolgozó céggel csak a kivitelezés első ütemére kötöttünk szerződést ( az alapzat kiöntése). Szándékaink szerint minden építkezési ütemet külön versenytárgyalásra hirdetjük.

ÉPITKEZÉSI ÜTEM ÉS KÖLTSÉG:

Költség

Időpont

Összeg

Megjegyzés

Tervezés, engedélyek

2009 július- 2010 április

-     58 785 euró

-     247 484 RON

-     16,85 millió HUF 

-    

Megvalósult, kifizetett

Építkezés I szakasz : építőtelep rendezés, alapzat kiásása, alapzat kiöntése

2010 szeptember - 2011 április

1 126 510 RON –

76,65 M.HUF

Elkezdődött . Erre a szakaszra jelenleg rendelkezésre álló forrás 40 millió HUF

Építkezés II szakasz : lemezöntés, a szintek szerkezetének kiöntése; falazás, tetőszerkezet I. SZAKASZ

 

2011 május - december

2 245 503 RON –

152,74 M.HUF

 

Versenytárgyalás során módosulhat

Építkezés III szakasz : lemezöntés, a szintek szerkezetének kiöntése; falazás, tetőszerkezet II SZAKASZ

 

2012 január-december

2 245 503 RON –

152,74 M.HUF

 

Versenytárgyalás során módosulhat

Építkezés IV szakasz : belső felszerelés, burkolási munkálatok

 

2013 január- december

3 382 500 RON –        230,10M. HUF

Versenytárgyalás során módosulhat

Építkezés V szakasz : belső berendezés, területrendezés

2014 január- szeptember

3 382 500 RON –

230,10 M. HUF

Versenytárgyalás során módosulhat

 

Árfolyam:

-          1 euró = 4,21 RON , 1 HUF = 00, 147 RON           ( 2010-10-05 árfolyam alapján)

VI. A PROJEKT JELENLEGI HELYZETE

-          A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 8 000 m2- es belvárosi telket.

-          2010. szeptemberéig sikerült összeállítani a tervezési dokumentációt és megszereztük az építkezési engedélyeket

-          2010. márciusában a Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok keretén belül 40 millió Ft. támogatást ítéltek meg a 2010-es évre az Iskolaépítés I. Fázis – elnevezésű tervre

-          ebből az összegből 2010 szeptember 1-én elkezdtük az építkezést

-          2010. október 9-én elhelyeztük az iskola alapkövét

*******************************

 A projektcsapat tagjai:

 

  1. Balázs-Bécsi Attila – projektvezető
  2. Póka Enikő, könyvelő – gazdasági koordináció
  3. Török Bálint , alpolgármester – kapcsolat a polgármesteri hivatallal
  4. Péter Tünde, főtanfelügyelő helyettes – kapcsolat a Kolozs megyei tanfelügyelőséggel
  5. Timsa Ildikó – 2-es számú általános iskola részéről
  6. Székely Melinda – Petru Maior Elméleti Líceum részéről
  7. Fodor Emőke – bölcsőde és óvoda részéről
  8. Fodor Zoltán – Téka Alapítvány részéről
  9. Szedilek Lenke – ügyvéd – jogi koordináció