Szamosújvár, megyei jogú város lakóssága a 2011-es népszámlálás adatai szerint 20203 fő volt. Ebből 15994 román, 3419 magyar, 718 roma, a többi más nemzetiségű. A magyar lakosság aránya 16,92 %. . Ezzel az egyetlen mezőségi peremváros, ahol minimálisan csökkent a magyarok aránya a 2002-es népszámlálás adataihoz viszonyítva (16,97 %).


A szamosújvári oktatási intézményekben, a 2015-16-os tanévben összesen 560 magyar diák tanul (107 óvodás, 453 iskolás). Az 1-8 osztályos tanulók az 1 sz. általános iskola három épületében, a 9-12-es diákok a Petru Maior Elméleti Líceumban és az Ana Ipatescu Elméleti Líceumban – természettudományok és filológia szakokon tanulnak (lásd a mellékelt statisztikát). A 453 tanulóból 106-on a Téka Mezőségi Szórványkollégiumban élnek (ők 26 mezőségi településről származnak).


Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények. Ezek a megfontolások is hozzájárultak ahhoz, hogy 2010. szeptember 1-én, Szamosújváron elkezdődött a Mezőségi Oktatási Központ felépítése.


A mezőségi szórványprogramban résztvevő szervezetek, oktatási szakemberek véleménye és a statisztikai felmérések alapján ennek az iskolaközpontnak a helyét Szamosújváron határozták meg. A projekt lebonyolításával a Szamosújvári Téka Alapítvány bízták meg, mint a térség egyik legerősebb és legnagyobb projekttervezési és menedzselési tapasztalattal rendelkező szervezetét.


A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk. 2010-2015 között a magyar kormány anyagi támogatást adott és prioritásként kezelte a mezőségi szórványoktatási programot A Bethlen Gábor Alap a Nemzeti Jelentőségű Intézmények keretén belül eddig 629 millió Ft. Támogatást biztosított. Ebből az összegből felépítettük az iskola épületét. A 2016-ra az RMDSZ által megígért támogatásból befejezzük az udvarrendezést és a tornaterem felépítését. Ezzel minden feltétel adott, hogy a 2016-17-es tanévtől a magyar nyelvű oktatást választó diákok Mezőség legkorszerűbb iskolájában tanulhassanak.


A szamosújvári önkormányzat 2015 novemberében jóváhagyta a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum létrehozását és 2016 január 28-án megszavazta az új oktatási intézmény beillesztését a helyi oktatási hálózatba.


A korszerű iskola felépítése és az új magyar oktatási intézmény létrehozása még nem oldja meg az oktatási gondokat. A Kallós és a Téka szórvány-kollégiumokban a gyerekek kb. 20%-a vegyes házasságból származik, éppen azért mert a szülők meg vannak elégedve az ottani körülményekkel. Nagyon fontos tehát az, hogy az új iskolában az oktatási körülmények szintjére emelkedjék majd az oktatás minősége. Ehhez jó tanárokra, jó tanári közösségre (lehetőleg helyi, vagy hosszú távon helyben oktatni akaró tanárokra) korszerű iskolamenedzsmentre, minőségi oktatási kínálatra, változatos iskolán kívüli tevékenységekre, sajátos és önálló arculat kialakítására van szükség. Csak így valósulhat meg az a tervünk, hogy az új iskola idővel nem csak egy oktatási intézmény, hanem az egész térséget meghatározó szellemi központ legyen.

BGA új page 001emmi emet cssa