Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza.

Ezt a mulasztást igyekszenek pótolni az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány több mint 20 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, mezőségi szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek a szórványintézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő mezőségi szórvány iskolaközpont. Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik legeredményesebb módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése.

A Mezőségi Magyar Oktatási Központot Szamosújváron építi a Téka Alapítvány. Az  oktatási intézmény tervezett célcsoportja 550 óvodás és tanuló.

 Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését úgy, hogy egyetlen magyar osztály vagy iskola sem szűnik meg a régióban.

A munkát 2010 október 9-én kezdtük el. 2009-2013 között a magyar kormány prioritásként kezelte az iskolaépitést.  A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és a Bethlen Alap keretén belül eddig 189 millió Ft. támogatást biztosítottak.

 

A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 belvárosi telket aminek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztositottuk.

 

Az oktatási központ összesen 7 modulból, épületrészből fog állni.  Ebből 4 részen kezdtük el a munkálatokat. és a tavalyi támogatással elértük hogy a C 4 – H épületrészt 2013 telére már be lehetett zárni.

 

A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés.  Erdély történelmi régiói közül csak Mezőség nem rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődne. Befejezése időszerű, mivel a szórványban élő magyarság számára minden, önálló intézmények nélkül eltelt év visszafordíthatatlan veszteségeket okoz.

 

 

 

BGA új page 001emmi emet cssa