Fundatia Culturala Teka este o organizatie neguvernamentala fondata in 1993 cu profil cultural, educational, social si de tineret. Aria geografica de cuprindere se extinde asupra municipiului Gherla si localitatile din regiunea Campiei Transilvaniei.

Misiunea organizatiei este asigurarea cadrului institutional , material si spiritual pentru dezvoltarea culturii si educatiei in orasul nostru si regiunea Campiei Transilvane precum si de a contribui la procesul de reabilitare si modernizare a acestei regiuni.
Sprijinim formarea unor communitati active bazate pe valorile reale si specifice existente in aceasta parte a Europei. Sustinem necesitatea de a oferi o alternativă în faţa influenţelor negative, uniformizante ale globalismului prin conştientizarea valorilor autentice care s-au format în această parte a Europei. Convingerea noastră este că în Europa putem sa ne afirmam împreună cu valorile pe care le-am creat de-a lungulsecolelor.

Viziunea noastra este o comunitate in care sectorul public, sectorul de afaceri si societatea civila cooperea-za pentru binele cetatenilor, in spiritul valorilor democratiei europene pentru a raspunde noilor si diverselor provocari ale contemporaneitatii.

Principiile noastre de bază:
- Mobilitate - activitaţi permanente, consecvenţa programelor, aplicarea celor mai noi metode de lucru comunitar, deschiderea spre noi grupuri de ţinta
- Flexibilitate- orientarea spre necesitaţile mereu schimbătoare ale grupurilor de ţintă, recunoaşterea noilor provocări, angajarea deschisă in rezolvarea lor
- Centrarea spre valori – folosirea unei scări moderne a valorilor, întrepătrunderea tradiţiilor cu modernismul.
- Voluntariatul- în organizarea programelor,în derularea proiectelor şi dezvoltarea instituţională.
- Colaborare – cu organizaţii din oraş, ţară si străinătate, programe si proiecte comune

Scopul Fundatiei este de a determina, elabora si duce la indeplinire programe pentru dezvoltarea comuniatii locale si regionale ( Campia Transilvaniei) in toate sectoarele vietii culturale, educative, sociale si de tineret si mediu.

Obiective:

- Înfiiţarea unui Centru de Cultură şi Educaţie la Gherla si organizarea in acest cadru a unor programe culturale/educationale/de tineret periodice, ocazionale şi permanente ( locale, regionale, nationale si internationale)
- Conservarea , promovarea si valorificarea patrimoniului cultural traditional din regiunea Campiei Transilvane
- crearea unei percepţii corecte asupra potenţialului cultural , social si economic al acestei regiuni

- Promovarea diversitatii etnice , dezvoltarea relatiilor interetnice ( romani, maghiari, rromi, armeni ) din aceasta regiune
- Sprijinirea procesului educational prin infiintarea unui Internat si a unui Centru Scolar pentru elevii dezavantajati din Campia Transilvana
- Organizarea cadrului institutional al invatarii pe tot parcursul vietii
- Dezvoltarea sectorului ONG din regiune; sprijinirea organizatiilor civile
- Sprijinirea in mod indirect , prin valorificarea potentialului cultural , a dezvoltarii regiunii

Momente cheie din viaţa organizaţiei

- 1993 – anul înfiinţării
- 1995 – înfiinţarea Centrului Cultural Téka
- 2000 – conexiunea la programul de educaţie din Campia Transilvaniei
- 2005 – începerea programului de reabilitarea zonei Lacurilor
- 2010 – incep lucrarile la Centrul Scolar Regional pentru diaspora maghiara din Campia Transilvaniei

Grupuri tinta

- copii şi tinerii care sunt cel mai afectaţi de cultura uniformizantă
- adulţi datorită provocărilor venite din partea pieţei forţei de muncă
- categoriile sociale dezavantajate de sistemul educaţional actual
- organizaţiile neguvernamentale din Gherla si împrejurimi

Instituţii care aparţin de Fundaţia Téka

- Centrul de Cultura si Educatie Gherla
- Internat pentru elevii din Campia Transilvana - Gherla
- Centru de tabere din Câmpia Transilvaniei - Lacu
- Muzeul Etnografic al Campiei Transilvane - Lacu
- Centrul Comunitar - Sanmartin
- Centrul Scolar Regional ( in constructie)

Resurse materiale:

- Centrul de Cultura si Educatie se situează în doua imobile din Gherla.În cadrul acestor clădiri se află sediul Fundaţiei, birourile, sali de spectacole , bibliotecă, săli de curs si ateliere mestesugaresti. Dispunem de infrastructura performanta.
- Internatul Téka : cladire de 1300 m2 . Capacitate de cazare : 110 de elevi. Cuprinde camere, bucatarie , sala de mese, sali de meditatie si o sala de spectacol.
- Centrul de Tabere de la Lacu: cladire cu trei camere ; sura traditionala pentru spectacole si cursuri, 62 ari teren.
- Muzeul Etnografic al Campiei Transilvane - muzeu al satului si centru comunitar (casa si teren de 50)
- Centrul Comunitar Sanmartin - cladire cu doua camere ; sura traditionala pentru spectacole si cursuri, 40 ari teren.

Departamente
In cadrul Fundatiei Téka functioneaza trei departamente:
• Departament cultura – coordonator: Egri Hajnal
• Departament tineret – coordonator: Székely Melinda
• Departament educatie – coordonator: Balázs-Bécsi Enikő
• Departament presa – coordonator: Fodor Emőke

Echipa

Comitetul Director al Fundatiei Culturale Téka este compus din urmatoarele persoane:
- presedinte : Balázs-Bécsi Attila
- vicepresedinte: Juhos Tamás
- vicepresedinte: Budai Annamária
- director executiv: Balázs-Bécsi Enikő
- secretar: Kulcsár Ildikó
- membru: Fodor Zoltán
- membru: Székely Melinda
La finele anului 2013, Fundatia Téka avea angajate un numar de 13 persoane cu norma intreaga, precum 5 persoane cu fractiune de norma – durata determinata.

Proiecte derulate

Proiecte in derulare

Parteneriate

 

PROGRAMELE SI PROIECTELE FUNDATIEI TEKA DIN GHERLA

ANUL DE ACTIVITATE 2013

  1. PROGRAMUL “CENTRU CULTURAL REGIONAL”

 

Nr.crt.

DENUMIREA PROIECT

 BENEFICIARI /

 NUMAR

 

PERIOADA /DATA

 

“Cultura pentru toti” Activitati culturale permanente in cadrul Centrului Cultural Regional”

Saptamanal cc. 650 de participanti

Permanent

 

Festivaluri nationale si internationale;

Festivalul de Tineret – editia 18.

Festivalul de Toamna – editia 15.

Festivalul Interetnic de Campie – editia 17.

Festivalul de Craciun editia 43.

Invitati si interesati/  in total peste 5000 de participanti

Lunile mai, octombrie

Noiembrie, decembrie

 

Telecentru ; 20 calculatoare , fax, xerox, copiator

Comunitatea orasului si a regiunii

Zilnic intre orele 14-21

 

BiblioTeka – 15 000 de volume

Comunit. orasului si a regiunii

Zilnic intre orele 14-21

 

DIGIT-CAMP ; proiectul de prelucrare stiintifica si digitalizare a valorilor traditionale  din Campia Transilvana

Specialisti persoane si institutii interesate

Nelimitat

 

Dezvoltarea societatii civile din Campia Transilvana; cursuri, infiint. de organizatii, proiecte commune

Comunitatea regiunii Lacuri

Nelimitat

 

Tabere pentru elevi

- tabara de mestesuguri

- tabara de cultura  generala

- tabara de dans popular

Elevi si studenti /180-250

Lunile iulie, iulie, august

 

Ansambluri folclorice :

- 2 ans. de tineret –Kalaka, Kamara Kaláka

- 2 ans. de copii – Kiskalaka, Kenderkóc

Elevi si studenti /120

Spectacole si turnee ocazionale

 

Cursuri de dansuri populare

Elevi si studenti / 300

Saptamanal 1 ora pentru fiecare clasa

 

Cursuri de instrumentisti si vocalisti

Elevi si studenti /120

Saptamanal 8 ore

 

Concurs anual de limba materna – in colaborare cu Inspect. Scolar Judetean Cluj-Napoca

Elevi in doua grupe de varsta - IV-VII  IX-XII

Mai –iunie

 

Proiectele sectiei de tineret al Fundatiei Téka

Elevii din Gherla si imprejurimi

Permanent

   

  1. PROGRAM DE EDUCATIE
 

DENUMIREA PROIECT

 BENEFICIARI

 NUMAR

 

PERIOADA /DATA

 

Internat  social pentru elevii  din satele  Campiei Transilvane

Elevi clasele 1-12 din 30 ocalitati /  120

nelimitat

 

Proiectul invatarii pe tot parcursul vietii ( diferite cursuri acreditate)

Adulti/120

anuala

 

Birou de Consiliere Proiecte

Pers. fizice si juridice

nelimitat

 

Reabilitare si reintegrarea elevilor cu situatie sociala grea din satele  Campiei

120 elevi din 30 localitati

Nelimitat

 

Construire Centrul Scolar Regional pentru diaspora maghiara din Campia Transilvaniei

550 de elevi

2010-2016

   

  1. PROGRAMUL LACURI
 

DENUMIREA PROIECT

 BENEFICIARI

 NUMAR

 

PERIOADA /DATA

 

Proiectul “Reabilitarea culturala si educationala a satelor din microregiunea Lacurilor”

Intocmirea si coordonarea strategiei de dezvoltare a invatamantului si culturii din regiunea Lacuri

Comunitatea regiunii Lacuri

( 15 localitati)

nelimitat

 

Centrul de Tabere scolare si de tineret – Lacu. Organizarea de tabere.

Institutii, elevi si tineri

Vara 2013

 

Centrul de mestesuguri populare –Lacu .Centru Comunitar .

Institutii,pecialisti elevi si tineri

Vara 2013

 

Muzeu Etnografic Lacuri

Turisti, elevi, specialisti

Finalizat si predat comuntatii locale

 

Centrul Comunitar Sanmartin

Localnici, turisti, elevi si studenti

Nelimitat

    

 

BGA új page 001emmi emet cssa